THÔNG BÁO CÔNG BỐ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2020-2021

13-11-2020

THÔNG BÁO

Về việc công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện xét khen thưởng năm học 2019-2020

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, phòng CTSV & TTGD công bố danh sách dự kiến sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt điều kiện xét khen thưởng (danh sách đính kèm).

            Phòng CTSV & TTGD thông báo đến toàn bộ sinh viên được biết. Đề nghị sinh viên kiểm tra kết quả. Mọi thông tin về kết quả xét khen thưởng liên hệ phòng CTSV&TTGD (gặp cô Lệ trong giờ hành chính) từ ngày 12/11/2020-19/11/2020. Quá thời hạn trên, phòng CTSV & TTGD sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.

  TRƯỞNG PHÒNG CTSV & TTGD

(Đã ký)

Phan Xuân Cường