CƠ SỞ VẬT CHẤT

04-10-2019
CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA KHOA
Đơn vị quản lý: KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG        
STT Tên phòng Diện tích sàn xây dựng (m2) Danh mục trang thiết bị chính Mục đích sử dụng Đối tượng sử dụng
1 Phòng máy chuyên dùng 70 - Máy thêu
- Máy đan len
- Hệ thống bàn ủi hơi nước
- Máy ép keo
- Máy thùa khuy
- Máy đính nút
- Máy Kansai
- Máy may
- Máy vắt sổ
- Bàn hút
- Bàn ủi
Thực tập và thực hành, phục vụ công tác nghiên cứu SV, giáo viên
2 Phòng thực hành may 1 56  - Máy may
- Máy vắt sổ
- Bàn cắt
- Bàn hút
- Bàn ủi
Thực tập và thực hành SV, giáo viên
3 Phòng thực hành may 2 56  - Máy may
- Máy vắt sổ
- Bàn cắt
- Bàn hút
- Bàn ủi
Thực tập và thực hành SV, giáo viên
4 Phòng thực hành may 3 56  - Máy may
- Máy vắt sổ
- Bàn cắt
- Bàn hút
- Bàn ủi
Thực tập và thực hành SV, giáo viên
7 Phòng thực hành Manequin 56 - Bàn cắt
- Manaquin
- Máy may
- Bàn hút
- Bàn ủi.
Thực tập và thực hành SV, giáo viên
8 Phòng thực hành thiết kế  56 Bàn cắt Thực tập và thực hành SV, giáo viên

 


Các tin khác